Senaste nytt‎ > ‎

Föreningens synpunkter på detaljplan för Sunneplan med omgivning

skickad 28 okt. 2017 06:09 av Hakan Soderstrom
Vi har tidigare skrivit om den detaljplan som är på gång för vårt närmaste grannskap. Styrelsen har lämnat skriftliga synpunkter till Stadsbyggnadskontoret 2017-10-17. Här följer texten med undantag för kontaktuppgifterna.

Synpunkter gällande diarienummer S DP-2015-13183

Avser byggnad om 7 våningar som avses byggas vid Sunneplan, intill Kristinehamnsgatan i Farsta.

Riksbyggen Brf Ågesta Broväg
Vår fastighet omfattar adresserna Ågesta Broväg 32-36, 40-44 och Larsbodavägen 110-108. 
Ligger i mycket nära anslutning till Sunneplan och Kristinehamnsgatan. Precis nedanför slänten från Kristinehamnsgatan sett. Finns en nivåskillnad som motsvarar flera våningar.

Vår förening omfattar 95 lägenheter. Har ca 150-180 boende i varierande åldrar och från världens alla hörn.

Välkomnar förnyelse
Föreningen välkomnar en upprustning av området intill Sunneplan. Vi ser positivt på ny inflyttning och tänkt näringsverksamhet i vårt närområde.
Det planerade nybygget av en 7 våningar hög byggnad ingår som en huskropp bland flera andra nya. Intilliggande nya huskroppar ska enligt er presentation få en höjd om 4 våningar. Betyder att de byggnaderna får en höjd som är ungefär som äldre befintlig bebyggelse utmed Kristinehamnsgatan.

Styrelsen för Brf Ågesta Broväg konstaterar att ert underlag är bristfälligt och uppfattar det som slarvigt genomförd.
  • Vårt kvarter finns inte med i texten "Stadsbild" på sidan 10.  
  • Vi betvivlar korrektheten i solstudien på sidorna 30-31 med avseende på Ågesta Broväg 44, 42 och 40. 
    Studien tolkar vi som, att staden tror, att husen ligger på en enda plan yta. Alltså utan nivåskillnader. Det är helt enkelt inte möjligt att skuggan från punkthuset bara nätt och jämnt kommer fram till vårt hus. Finns en nivåskillnad motsvarande flera våningar som inte tycks ha beaktats. Våra fasader kommer att ligga i skugga. Under sommaren har vi kunnat iaktta detta med blotta ögat. Studien är med andra ord allvarligt felgjord.
  • Vi finner att de nya husen inte infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan. Huset med sina 7 våningar kommer att upplevas som ett betydligt högre hus än nämnda 7 våningar. Ågesta Broväg 44-40 ligger nedanför i backen. Nivåskillnaden motsvarar flera våningar. Får allvarliga konsekvenser för vårt intilliggande kvarter. Konsekvenser av byggnadens höjd är inte korrekt utredd och redovisad. 
  • Brf Riksbyggen Ågesta Broväg ger Stockholms stad underkänt för det bristfälliga underlag som presenterats. Rekommenderar att punkthuset istället ges en maximal höjd om 3-4 våningar inkl. tak. Stämmer då bättre in i stadsbilden och ger en bättre älskvärd helhetsverkan.
  • Konsekvens av stadens slarviga beslutsunderlag kan, om beslut tas, påverka många människors boendemiljö. Boendevärdet för många boende, i vårt kvarter, minskar drastiskt och kan inte beskrivas som vidare älskvärt och smart. 
  • Det brev som ska ha sänts enligt ”Sändlista” om granskningen har inte skickats till vare sig föreningen eller till flertal boende i föreningen. Några enstaka har fått brevet. Föreningen har påtalat detta för Maria Ibohm hos er. 
Föreningen välkomnar upprustningen intill Sunneplan. Staden behöver dock beakta våra synpunkter och ändra planerna.
Comments