Senaste nytt

Telestaden: vår framtida granne

skickad 26 okt. 2019 06:50 av Hakan Soderstrom

Nu planeras i vårt grannskap en ny stadsdel som kallas Telestaden (efter Televerket/Telia som länge hade sitt huvudkontor här). Vi känner oss själva som en ny stadsdel i Farsta, men utvecklingen stannade inte där. En enorm mängd information om vad som planeras finns fritt tillgänglig på nätet.

Samrådsmöten i form av öppet hus hålls på Mårbackagatan 11: torsdag 2019-11-07, tisdag 2019-11-12 kl 16-20.

Information hittar du här: Samråd om Telestaden (information om samrådsprocessen). Bygg- och plantjänsten (ett stort antal dokument om alla tänkbara aspekter av den pågående planeringen).

V.g. mejla styrelsen ifall du upptäcker fel i ovanstående länkar.

Tack alla tappra!

skickad 26 okt. 2019 06:39 av Hakan Soderstrom

Gårdsträffen i dag blev en rätt blöt tillställning. I den meningen att det inte var någon brist på regn. Tack alla tappra som jobbade! Förvånansvärt vilken skillnad det blev och hur mycket som ändå blev uträttat. Extra trevligt att träffa nya eller nästan nya medlemmar i föreningen. Det uppskattar vi som har bott här ett tag.

Gårdsträff lördag 2019-10-26

skickad 10 okt. 2019 12:18 av Hakan Soderstrom

Dags för höstens traditionella gårdsträff kl 10-13 lördagen 2019-10-26.

Dagen inleds med aktuell information från styrelsen och tillhörande frågestund. Sedan hjälps vi åt att snygga till gemensamma områden. Fika och dricka finns naturligtvis. Och något ätbart från grillen.

Alla är välkomna, även om man inte är i fysisk toppform. Det är värdefullt att träffa grannar och styrelsen.

Tack till alla som jobbade med festen!

skickad 18 sep. 2019 07:14 av Hakan Soderstrom

Nu har det gått ett tag sen 10-årsjubileet. Det blev en riktigt lyckad kväll för alla oss som var där, både vuxna och barn. Lyxigt att ha livemusik, dessutom med kvalitet. Mycket snack vid borden. Vädret höll sig utom en rejäl regnskur som SMHI inte hade lyckats styra undan. Ett jättetack till alla som jobbade med arrangemanget! Det kanske inte behöver gå 10 år till nästa gång...

Brf Ågesta Broväg 10 år!

skickad 12 juni 2019 06:28 av Hakan Soderstrom   [ uppdaterad 18 sep. 2019 07:09 ]

I år är det 10 år sen den första inflyttningen i vår förening. Det kan vara värt att fira!
Den 7 september på eftermiddagen planerar vi ett rejält jubileum. Det blir mat och underhållning.
Vi tar upp intresseanmälan redan nu (se nedan) för att få ett hum om hur många som är intresserade. Definitiv anmälan kommer att behövas senast den 16 augusti.

För den som hellre använder papper än webben går det jättebra att lämna en lapp i föreningens brevlåda på Ågesta Broväg 44.

En festkommitté jobbar redan...


Gårdsträff och extra föreningsstämma

skickad 22 mars 2019 08:33 av Hakan Soderstrom

Vårens traditionella gårdsträff äger rum lördagen den 27 april 2019 med start kl 10.

Föreningens medlemmar kallas samtidigt till extra föreningsstämma som inleder gårdsträffen. Ärende: stadgeändring. Kontakta styrelsen om du inte har fått underlag för stadgeändringen.

Gårdsträff innebär att vi tillsammans snyggar upp gemensamma områden och samtidigt får tillfälle att träffa grannar och styrelsen. Det blir fika med mera som vanligt.

Årsstämma 16 januari 2019

skickad 7 jan. 2019 22:58 av Hakan Soderstrom

Boka onsdagen den 16 januari för föreningens årsstämma! Vi ses i Centrumkyrkans café kl 18.

En stor del av programmet är de årsmötesförhandlingar som är bestämda i våra stadgar: att gå igenom vad som har hänt under det gångna året, speciellt inom ekonomin, och att välja styrelse för det kommande året. Vi har också en stadgeändring att ta upp. Se utdelad information.

Det är också ett tillfälle för dig att träffa grannar i föreningen och att ställa frågor till styrelsen. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Gårdsträff lördag 2018-10-27

skickad 29 sep. 2018 02:27 av Hakan Soderstrom

Boka den 27 oktober för höstens gårdsträff 2018! Vi börjar kl 10 med aktuell information om föreningen. Ta tillfället att träffa grannar, ta upp förslag och prata med styrelsen!

Som vanligt kan du bidra praktiskt, allt efter förmåga, med att snygga till våra gemensamma utrymmen och gården. Det blir såklart grillkorv och fika. Alternativ finns för dem som undviker kött, gluten, laktos. Välkommen!

Det kommer -- också som vanligt -- att finnas en container för grovsopor. Den tar dock inte farligt avfall. Exempel på farligt avfall är lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror, tryckimpregnerat virke. Sådant måste du själv ta till återvinningscentral.

Ändring av huvudsäkringar

skickad 29 sep. 2018 02:21 av Hakan Soderstrom

Huvudsäkringarna för alla lägenheter byts ut tisdagen 2018-10-02. Alla råkar ut för ett strömavbrott på ca 5 minuter någon gång under tiden 9-13. Inget tillträde till lägenheterna behövs.

Anledningen till att vi säkrar upp är att föreningen har haft återkommande problem med att huvudsäkringar löser ut. Det har vållat besvär och kostat pengar. Men: din elräkning blir dyrare. Det rör sig om ca 70:- per månad och lägenhet. Vi säkrar upp från 16A till 20A per lägenhet.

Föreningens synpunkter på detaljplan för Sunneplan med omgivning

skickad 28 okt. 2017 06:09 av Hakan Soderstrom

Vi har tidigare skrivit om den detaljplan som är på gång för vårt närmaste grannskap. Styrelsen har lämnat skriftliga synpunkter till Stadsbyggnadskontoret 2017-10-17. Här följer texten med undantag för kontaktuppgifterna.

Synpunkter gällande diarienummer S DP-2015-13183

Avser byggnad om 7 våningar som avses byggas vid Sunneplan, intill Kristinehamnsgatan i Farsta.

Riksbyggen Brf Ågesta Broväg
Vår fastighet omfattar adresserna Ågesta Broväg 32-36, 40-44 och Larsbodavägen 110-108. 
Ligger i mycket nära anslutning till Sunneplan och Kristinehamnsgatan. Precis nedanför slänten från Kristinehamnsgatan sett. Finns en nivåskillnad som motsvarar flera våningar.

Vår förening omfattar 95 lägenheter. Har ca 150-180 boende i varierande åldrar och från världens alla hörn.

Välkomnar förnyelse
Föreningen välkomnar en upprustning av området intill Sunneplan. Vi ser positivt på ny inflyttning och tänkt näringsverksamhet i vårt närområde.
Det planerade nybygget av en 7 våningar hög byggnad ingår som en huskropp bland flera andra nya. Intilliggande nya huskroppar ska enligt er presentation få en höjd om 4 våningar. Betyder att de byggnaderna får en höjd som är ungefär som äldre befintlig bebyggelse utmed Kristinehamnsgatan.

Styrelsen för Brf Ågesta Broväg konstaterar att ert underlag är bristfälligt och uppfattar det som slarvigt genomförd.
  • Vårt kvarter finns inte med i texten "Stadsbild" på sidan 10.  
  • Vi betvivlar korrektheten i solstudien på sidorna 30-31 med avseende på Ågesta Broväg 44, 42 och 40. 
    Studien tolkar vi som, att staden tror, att husen ligger på en enda plan yta. Alltså utan nivåskillnader. Det är helt enkelt inte möjligt att skuggan från punkthuset bara nätt och jämnt kommer fram till vårt hus. Finns en nivåskillnad motsvarande flera våningar som inte tycks ha beaktats. Våra fasader kommer att ligga i skugga. Under sommaren har vi kunnat iaktta detta med blotta ögat. Studien är med andra ord allvarligt felgjord.
  • Vi finner att de nya husen inte infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan. Huset med sina 7 våningar kommer att upplevas som ett betydligt högre hus än nämnda 7 våningar. Ågesta Broväg 44-40 ligger nedanför i backen. Nivåskillnaden motsvarar flera våningar. Får allvarliga konsekvenser för vårt intilliggande kvarter. Konsekvenser av byggnadens höjd är inte korrekt utredd och redovisad. 
  • Brf Riksbyggen Ågesta Broväg ger Stockholms stad underkänt för det bristfälliga underlag som presenterats. Rekommenderar att punkthuset istället ges en maximal höjd om 3-4 våningar inkl. tak. Stämmer då bättre in i stadsbilden och ger en bättre älskvärd helhetsverkan.
  • Konsekvens av stadens slarviga beslutsunderlag kan, om beslut tas, påverka många människors boendemiljö. Boendevärdet för många boende, i vårt kvarter, minskar drastiskt och kan inte beskrivas som vidare älskvärt och smart. 
  • Det brev som ska ha sänts enligt ”Sändlista” om granskningen har inte skickats till vare sig föreningen eller till flertal boende i föreningen. Några enstaka har fått brevet. Föreningen har påtalat detta för Maria Ibohm hos er. 
Föreningen välkomnar upprustningen intill Sunneplan. Staden behöver dock beakta våra synpunkter och ändra planerna.

1-10 of 30