Stadgar 2011

  • Föreningens första stadgarstadgar-2011-04-08.pdf
  • Nedan finns även en version korrigerad för stavfel. Den användes vid den stora revideringen 2015.
Ċ
Hakan Soderstrom,
22 apr. 2018 12:07
Comments