Stadgar 2019

Föreningens stadgar ändrades under 2019. Ändringen föranleddes av ändring i bostadsrättslagen och gäller enbart olika frister. Se sammanfattningen i dokumentet "stadgeändringar-2018-09-30-2kol.pdf" nedan.

De nya stadgarna antogs på extrastämma 2019-04-27. Se filen "agesta-brovag-stadgar-antagna-190427.pdf".

Stadgarna finns även som skannat dokument med underskrifter. Det är dock inte sökbart på samma sätt som ovanstående.

Ċ
Hakan Soderstrom,
22 okt. 2019 07:57
Ċ
Hakan Soderstrom,
18 jan. 2020 08:45
Ċ
Hakan Soderstrom,
8 apr. 2019 12:02
Comments