Stadgar 2016

Ändringar i omvärlden, bland annat i lagstiftning, medför att föreningen behöver anpassa sina stadgar. Styrelsen har efter grundligt övervägande beslutat föreslå att de nya stadgarna baseras på Riksbyggens normalstadgar ”brf 2014”.

Bland ändringarna finns ett litet antal som är principiellt viktiga. Till dem kommer ett större antal små och triviala ändringar. På ett par punkter föreslår styrelsen att föreningen avviker från Riksbyggens förslag.

Beslut om ändring av stadgar ska tas två gånger, på två stämmor.
  1. Första beslutet togs vid ordinarie årsstämma 20 januari 2016. Nedanstående förslag godkändes.
  2. Andra beslutet tas på en extrastämma i samband med gårdsträffen den 23 april 2016.
Medlemmarna hålls kontinuerligt underrättade genom information som delas ut i brevlådorna. Information i digital form finns här för nedladdning.
Ċ
Hakan Soderstrom,
13 dec. 2015 16:32
Ċ
Hakan Soderstrom,
13 dec. 2015 16:32
Ċ
Hakan Soderstrom,
13 dec. 2015 16:31
Comments