Kontaktinformation

Vi ber om överseende med att vi inte lägger ut många epostadresser här på webbplatsen. Eftersom den inte kräver inloggning drabbas epostadresser som ligger här av mängder med skräppost.

Styrelsen

Kontaktinformation till styrelsen finns i varje trappuppgång. Du kan även lämna brev i vår brevlåda på Ågesta Broväg 44.

Föreningens organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 716420-4336.

SWISH

Swish-nummer för betalning till föreningen, exempelvis hyra av föreningslokalen: 123 009 7048

Felanmälan fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel inkluderar vinterunderhåll och skötsel av tomten. Se även information om lägenhetsnummer.

Från 2015-01-12 ska felanmälan riktas till Fastighetsägarnas kundservice.
 Telefon:    08-617 76 00
 Telefontid:  Måndag-fredag 07:00-15:00
 E-post:  kundservice VID fastighetsagarna PUNKT se

(Felanmälan via formulär på webben är nedlagd)

Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd

Under ordinarie telefontid gäller informationen ovan. Utanför ordinarie telefontid:

  • Akuta fel efter klockan 15:00, ring jourtelefon 08-657 64 50

Vem betalar felavhjälpning och utryckning?

För att få ett korrekt svar måste du gå till stadgarna. Ett enkelt men inte helt korrekt svar är att allt innanför ytterdörren till din lägenhet ansvarar du för själv. Så fungerar en bostadsrätt.

Vår erfarenhet är att en jourutryckning kostar minst tvåtusen kronor. Se även information om delvis strömlös lägenhet. Vi har tyvärr också erfarenhet av att jourpersonal säger att föreningen automatiskt betalar kostnaden, men det är alltså inte sant.

Hur snabbt byts lampor som har slocknat?

Vi går successivt över till LED-ljuskällor som har mycket lång livslängd för att slippa frekventa lampbyten.

Styrelsen har bett fastighetsskötaren att enbart byta lampor vid ordinarie rondering, det vill säga varannan vecka. Längsta tid för att få en lampa bytt är alltså två veckor. I genomsnitt blir väntetiden en vecka.

Om en lampa har betydelse för säkerheten är det skillnad. Uppge detta vid felanmälan i så fall.


Ärenden som rör ekonomisk förvaltning

Till ekonomisk förvaltning räknas bland annat kontrakt, avisering och betalning av månadsavgifter, pantsättning, administration av parkeringarna, andrahandsuthyrning, uthyrning av extraförråd.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Riksbyggen. Kontakta dem på 0771-860 860 dygnet runt alla dagar.

Comments