Mäklare

Överlåtelser i föreningen hanteras av Riksbyggen Servicecenter. Överlåtelsehanteringen finns beskriven på Riksbyggens webbplats Mäklare Direkt. Bland annat innebär den att ansökan om medlemskap skickas till Riksbyggen Servicecenter, Box 540, 721 09 Västerås.

Ansökan om medlemskap skickas alltså inte till föreningen utan till Riksbyggen enl ovan.

Riksbyggen Servicecenter kompletterar ansökan om medlemskap med ytterligare beslutsunderlag innan den sänds till föreningens styrelse. Vår erfarenhet är att deras hantering är snabb och effektiv.

Vanliga frågor och svar

Här är några frågor som mäklare ofta vill ha svar på. Svaren här är korrekta såvitt vi vet, men i likhet med övrigt innehåll på webbplatsen kan de inte uppfattas som juridiskt bindande utfästelser.

Har säljaren några särskilda skyldigheter mot föreningen? Svar: I samband med avflyttningen ska avflyttningssyn göras. Den bekostas av föreningen, men om den leder till krav på åtgärder betalas dessa av säljaren.

Accepteras juridisk person som medlem? Svar: Nej.

Planerar föreningen att höja månadsavgifterna? Svar: Vi har höjt 1-3% årligen. Ekonomisk plan föreskriver 2% per år. Styrelsen beslutar om eventuella höjningar beroende på den aktuella situationen och kan inte låsa upp sig genom långsiktiga utfästelser.

Vad ingår i avgiften? Svar: Utöver själva lägenheten: värme, vatten och källarförråd. Bostadsrättstillägg för hemförsäkringen bekostas gemensamt av föreningen. Bredband 200 Mbit ingår. Ett grundutbud av analoga tv-kanaler ingår.

Hur fungerar bredband/tv? Svar: Fastigheten har fiberanslutning med CAT-6-kabel (gigabit) till alla lägenheter. Dessutom finns ett koaxialnät till alla lägenheter. Varje lägenhet har ett kopplingsskåp med möjlighet till trådat nätverk till alla rum. (Router och/eller switch måste man tillhandahålla själv.) Tjänsteleverantörer är Stockholms Stadsnät och ComHem.

Planerar föreningen renoveringar? Svar: Husen färdigställdes 2009. Inga kända renoveringsbehov finns i dagsläget.

Vad kostar föreningens parkeringsplatser? Svar: 500:-/mån under tak, 400:-/mån övriga. Alla har eluttag för motorvärmare.

Är det kö till parkeringsplatserna? Svar: Ja. För parkering under tak är det avsevärd väntetid, ett antal år. Parkeringsplats utomhus går betydligt fortare. Köhanteringen sköts av Riksbyggens Servicecenter. Det går att hitta gratis parkering på kringliggande gator.
Comments