Mäklare

Överlåtelser i föreningen hanteras av Riksbyggen. Hanteringen är digital sedan april 2019. Om du inte har det tidigare får du börja med att skapa ett konto på överlåtelseportalen. Du når den genom följande länk:

Länk till Riksbyggen Servicecenter för överlåtelser

Ansökan om medlemskap skickas alltså inte till föreningen utan till Riksbyggen enl ovan.

Riksbyggen Servicecenter kompletterar ansökan om medlemskap med ytterligare beslutsunderlag innan den sänds till föreningens styrelse. Vår erfarenhet är att deras hantering är snabb och effektiv.

Vanliga frågor och svar

Här är några frågor som mäklare ofta vill ha svar på. Svaren här är korrekta såvitt vi vet, men i likhet med övrigt innehåll på webbplatsen kan de inte uppfattas som juridiskt bindande utfästelser.

Har säljaren några särskilda skyldigheter mot föreningen? Svar: I samband med avflyttningen ska avflyttningssyn göras. Den bekostas av föreningen, men om den leder till krav på åtgärder betalas dessa av säljaren.

Accepteras juridisk person som medlem? Svar: Nej.

Planerar föreningen att höja månadsavgifterna? Svar: På senare tid har avgiften legat still. Föreningen har amorterat av sina lån till under 6000 kr/kvm (2020). Därför undersöker styrelsen nu möjligheten att sänka avgiften framöver. Styrelsen beslutar alltid om avgiften beroende på aktuella omständigheter och kan inte låsa upp sig genom långsiktiga utfästelser. Som ett första steg sänks avgiften med 2% 4:e kvartalet 2020.

Vad ingår i avgiften? Svar: Utöver själva lägenheten: värme, vatten och källarförråd. Bostadsrättstillägg för hemförsäkringen bekostas gemensamt av föreningen. Bredband 200 Mbit ingår. Ett grundutbud av tv-kanaler ingår.

Hur fungerar bredband/tv? Svar: Fastigheten har fiberanslutning med CAT-6-kabel (gigabit) till alla lägenheter. Dessutom finns ett koaxialnät till alla lägenheter. Varje lägenhet har ett kopplingsskåp med möjlighet till trådat nätverk till alla rum. (Router och/eller switch måste man tillhandahålla själv.) Tjänsteleverantörer är Stockholms Stadsnät och ComHem.

Planerar föreningen renoveringar? Svar: Husen färdigställdes 2009. Inga kända renoveringsbehov finns i dagsläget.

Vad kostar föreningens parkeringsplatser? Svar: 500:-/mån under tak, 400:-/mån övriga. Alla har eluttag för motorvärmare.

Är det kö till parkeringsplatserna? Svar: Ja. För parkering under tak är det avsevärd väntetid, ett antal år. Parkeringsplats utomhus går betydligt fortare. Köhanteringen sköts av Riksbyggens Servicecenter. Det går att hitta gratis parkering på kringliggande gator.
Comments