Husen

Detta avsnitt beskriver våra byggnader, deras egenskaper och vilka utrymmen som finns. Läs mer under Drift och förvaltning om du söker information om hur vi tar hand om husen, deras skötsel, förbättringar och andra åtgärder.

I vår förening ingår tre femvåningshus. Två ligger längs Ågesta Broväg och har postnummer 123 50, ett längs Larsbodavägen med postnummer 123 41. På gårdssidan vetter alla mot en sluttning med stora, vackra ekar. De ljusa lägenheterna har alla balkong eller uteplats in mot gården, det vill säga mot väster eller söder.

Comments