Frågor och svar‎ > ‎

Uteplatser

Regler för insynsskydd på uteplatser

Föreningen har regler för insynsskydd på uteplatser framför allt av två anledningar:
  • För att ge ett konsekvent intryck.
  • För att undvika behov av bygglov. Insynsskydd förändrar ju byggnadens utseende och kräver därmed bygglov om den inte håller sig inom givna ramar.
Det är svårt att göra regler som förutser alla omständigheter. Därför är den första regeln:
  • Lämna en ansökan i förväg till styrelsen när du tänker bygga insynsskydd eller liknande fast installation på uteplatsen. Måttsatt skiss och tänkt färg ska ingå.
Ansökan i förväg alltså. Med detta förbehåll gäller följande.
  • Insynsskydd får vara max 180 cm höga på sidorna och max 90 cm höjd framtill. Framsidan ska inte vara helt tät, minst 30% luft/mellanrum. Inom dessa mått ska bygglov inte behövas.
  • Fackmannamässigt utförd träkonstruktion.
  • Ingenting får fästas i fasaden. Det ska finnas ett mellanrum till fasaden så att den inte skadas. Vi rekommenderar jordankare precis utanför betongplattan snarar än att man borrar i betongen, men ibland går det inte att undvika.
  • Färgen ska vara mörkgrå.
  • Du som boende har hela ansvaret för underhåll och skötsel.
Tryckimpregnerat trä är ett vanligt material för insynsskydd. Det kan behöva stå ett år och torka innan det kan målas. Annars är det risk att färgen snabbt flagnar.
Comments