Frågor och svar‎ > ‎

Sälja/flytta

Om du går i säljtankar...

När du ska sälja lägenheten kontaktar du först vår tekniska förvaltare och beställer en avflyttningssyn. Mer information i vår checklista inför avflyttning som finns bland Nedladdningsbara dokument.

Föreningen kräver avflyttningssyn för att säkerställa att bostadsrätter som överlåts inte har brister inom de områden som föreningen ansvarar för och inte heller har installationer som kan innebära risk för fastigheten. Speciellt känsligt är risk för fuktskador.

Om det framkommer fel eller brister under avflyttningssynen ska de åtgärdas före avflyttning och bekostas av den flyttande medlemmen. Avflyttningssynen i sig betalas av föreningen, som också arkiverar protokollet.

Du kan alltid kontakta styrelsen om frågor eller oklarheter uppstår.
Comments