Frågor och svar‎ > ‎

Elproblem

Hur fungerar automatsäkring?

Om elsystemet överbelastas ska en automatsäkring lösas ut i lägenheten. Du märker det på att det plötsligt saknas el i ett eller flera uttag.

Automatsäkringarna sitter i elskåpet nära lägenhetens ingång. Man ser lätt om en säkring har löst ut. En liten arm pekar snett nedåt i stället för snett uppåt. Koppla först ur överbelastningen och fäll sedan upp armen på automatsäkringen.

Hur fungerar jordfelsbrytare?

Det finns ytterligare en anledning, utöver överbelastning, att elen plötsligt faller ifrån. Fel i en apparat kan lösa ut jordfelsbrytaren. Tre jordfelsbrytare sitter i en egen grupp i elskåpet. De liknar automatsäkringarna, men är större.

Om en jordfelsbrytare har löst ut pekar den lilla armen snett nedåt i stället för snett uppåt.

Om en jordfelsbrytare löser ut beror det på att ett fel i en apparat riskerar att göra apparaten strömförande. Det är mycket viktigt att koppla ur och därefter inte använda apparaten ifråga. Den kan vara farlig och behöver repareras. När den felande apparaten är urkopplad, fäll upp armen på jordfelsbrytaren.

Delvis strömlös lägenhet men intakta säkringar?

Detta problem var inte helt ovanligt innan alla lägenheter säkrades upp till 20 A 2018-10-02.

Ett möjligt fel är att lägenheten blir delvis strömlös trots att säkringarna och jordfelsbrytarna i lägenheten är ok. Om så är fallet har antagligen någon av lägenhetens huvudsäkringar gått. Huvudsäkringarna kräver insats av fastighetsskötare.

Om denna penibla situation inträffar utanför ordinarie arbetstid: överväg om du kan vänta till kontorstid med att få felet fixat. Om så är möjligt sparar du antagligen ca 2.000:- kronor. Det är kostnaden för en jourutryckning som du med största sannolikhet får betala själv. Naturligtvis går det inte alltid att vänta, exempelvis om frysen har stannat.

Att du får betala själv beror på att huvudsäkringen enbart är kopplad till din lägenhet. Det finns inget gemensamt med den. Jourmontörer har tyvärr ibland väckt falska förhoppningar om att den boende inte behöver betala.
Comments