Vanliga förkortningar i nätverkssammanhang

Det vimlar av förkortningar och engelska lånord i nätverkssammanhang. Här är några av dem.

Vi använder termen trådat nätverk för datanätverk med sladd till skillnad från trådlöst nätverk.

Router (uttal "rauter" eller "roter") En elektrisk burk som sitter mellan Internet och datanätverket i din lägenhet. Nästan alltid förser den lägenheten med trådlöst nätverk (WiFi). Ofta finns även några utgångar för trådat nätverk.
Switch En förgrening av datanätverket när man behöver ytterligare utgångar för trådat nätverk.

Mb/s, Mbit/s, megabit/s: Miljoner bitar per sekund. Kapacitetsmått för datakommunikation.
Gb/s, Gbit/s, gigabit/s: Miljarder bitar per sekund, alltså 1000 Mb/s.

Ibland anges kapaciteten med två tal, exempelvis 200/100 Mbit/s. Då är hastigheten olika för nedladdning respektive uppladdning. Nedladdning betyder att data kommer från Internet till exempelvis din dator. Uppladdning betyder att data går från din dator ut mot Internet. Ett exempel på det sistnämnda är att man gör säkerhetskopia "i molnet".

Molnet. Molnet är ungefär detsamma som Internet. Man talar om "molntjänster". Motsatsen är tjänster som kräver att du installerar program på datorn. I dagens läge är molntjänster nära nog allenarådande. Internet har blivit din hårddisk. På din mobil är många appar molntjänster. Appar (som ju är program som måste installeras på mobilen) används främst i inlåsningssyfte, inte för att tjänsten i sig kräver det.

LAN (Local Area Network) Ett lokalt nätverk för data, exempelvis det du har i din lägenhet. Alla anslutna apparater i det lokala nätverket kan kommunicera med varandra, exempelvis bärbar dator, skrivare, tv.
WLAN (Wireless LAN) Den trådlösa delen av ett lokalt nätverk.
VLAN (Virtual LAN) ska inte förväxlas med WLAN. Det är överkurs, aktuellt bara för stora lokala nätverk.
WiFi står för trådlöst nätverk. Används bland annat för att slippa risken för sammanblandning av WLAN och VLAN.
WAN (Wide Area Network) Nätverket utanför det lokala, ofta synonymt med Internet.

WPA, WPA2 är två besläktade standarder för att kryptera radiotrafiken i trådlösa nätverk. Avsikten är att förhindra obehörig avlyssning.

TCP/IP är det huvudsakliga dataspråk som används för att kommunicera på Internet.
IP-telefoni lånar sitt namn från föregående förkortning. Det betyder att Internet ersätter de klassiska telefontrådarna.
IP-nummer är ett unikt nummer för varje apparat som ansluter sig till Internet. Funktionen liknar ett telefonnummer, används för att hitta apparaten i andra änden, den som man vill ha kontakt med.
Port är ett begrepp som ibland kompletterar IP-nummer. Det är ett heltal mellan 1 och 65535. Det används också om nätverkskontakter på apparater som har sådana (exempelvis "en switch med 8 portar"). Det är två helt olika saker.
Domän För människan är det betydligt enklare med meningsfulla namn än nummer. När vi surfar använder vi nästan alltid namn (domännamn) som översätts till IP-nummer automatiskt utan att man ser det.

Ethernet är en teknik som används i trådade lokala nätverk. Man behöver inte veta några detaljer utom möjligen nästa:
MAC eller MAC-adress är ett unikt nummer för varje apparat som ansluter sig till ett nätverk. MAC-adressen brukar finnas på en etikett på apparaten. Om en apparat både har trådad och trådlös anslutning har den en MAC-adress för vardera. MAC-adressen skrivs på ett särskilt sätt, exempelvis "9c:5c:8e:13:0b:a2".

Ojdå, hur många nummer och adresser har man egentligen? MAC-adressen är den grundläggande, men syns inte utanför det lokala nätverket. MAC-adressen knyts till ett IP-nummer som gäller på hela Internet.

RJ45 kallas de kontakter som passar i våra fyrkantiga uttag. De är så vanliga att man ofta bara säger "nätverkskontakt".
UTP (Unshielded Twisted Pair) är ett sätt att göra nätverkskablar. I detta fall utan skärmning. I vanlig hemmiljö fungerar det ofta utan problem.
STP (Shielded Twisted Pair) Den skärmade varianten av ovanstående. Kabeln skyddas mot elektriska störningar av en folie.
Patchkabel kanske låter bättre än nätverkskabel? Det är samma sak, en kabel med en RJ45-kontakt i vardera änden.
Comments