Frågor och svar‎ > ‎

Balkonger, inglasning

Balkonginglasning: Vad ska jag tänka på?

OBS (juni 2020): Vårt bygglov har löpt ut. Styrelsen behöver intresseanmälan för att söka nytt bygglov. Just nu går det alltså inte att glasa in.

Styrelsen har en förberedd procedur för att inglasning ska gå så enkelt som möjligt.

Inglasning kräver bygglov och därför går det inte att helt undvika byråkrati. Företagen som säljer vill ibland hoppa över detta. Det är dock du som medlem som har ansvaret. Här är den mest nödvändiga informationen.
  • Du som glasar in måste skriva under ett avtal med föreningen som lämnas till styrelsen. (Finns på sidan för nedladdningsbara dokument.)
  • Föreningen har ett bygglov, du behöver inte söka själv.
  • Bygglovet talar om hur inglasningen ska se ut, kolla för all del!
Tidigare fanns krav på bygganmälan vid varje inglasning. Det kravet är numera borttaget.
Om du behöver ytterligare information om inglasning kontaktar du styrelsen. Kontaktuppgifter finns i din port.
Comments