Gården

Här är en beskrivning av vår tomt och parkeringarna.

Gården ligger i sydvästläge och ansluter mot befintlig naturmark med inslag av stora ekar. Det finns två lekplatser för små barn. Den större har en rutschbana, båda har sandlåda. I ett hörn finns en gemensam grillplats. Gräsmattan och de många rabatterna skapar olika rum på gården för umgänge och uteliv. I utkanten av gården finns föreningens parkeringsplatser.

Tomtkarta

Nedanstående bild visar hur stor del av området som är vår tomtmark (hyrd med tomträtt av Stockholms Stad).

Gemensam grillplats

Som medlem i föreningen är du välkommen att använda grillen och grillplatsen. Den finns i ett hörn av tomten åt parkeringshuset till. Du låser upp den med din vanliga lägenhetsnyckel.

Parkeringsplatser

Föreningen har totalt 60 parkeringsplatser, varav 18 under tak. Alla har eluttag. Alla parkeringsplatser administreras av Riksbyggen.

Garageplatser

Det finns 18 garageplatser i låst utrymme under tak.
Comments